Reading Recovery

 

Reading Recovery er et undervisningstiltag fra New Zealand, som understøtter skriftsprog og er baseret på viden og evidens. Undervisningen foregår i et anerkendende miljø, hvor også motivation og tryghed vægtes højt.

Reading Recovery er et intensivt forløb, hvor eleverne individuelt undervises hver dag en periode. Eleverne lærer systematisk læse- og skrivestrategier i takt med den udvikling de er i. Der arbejdes struktureret og målstyret med dagens program, hvor eleverne gradvist lærer nye rutiner og støttes og udfordres i takt med deres fremskridt. Derfor oplever eleven hver dag både at kunne mestre nogle opgaver samt få den rette støtte til ny læring

Eleverne har dagligt lektier for, som forældre/lærere grundigt instrueres i. I ferier og weekends har de ligeledes hjemmeopgaver. Forældrene inddrages i undervisningen og deltager flere gange under forløbet, så de inspireres til, hvordan de kan understøtte børnenes skriftsprog.