LP modellen

 

Mobning og unødig støj i klasserne tolereres ikke. For elever lærer bedst, når de trives. Derfor er alle lærere, pædagoger og ledere i Frederikssund Kommune blevet uddannet i ”Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse” (LP-modellen), som bruges til at hjælpe elever, elevgrupper eller skoleklasser ud af problemer.

Med LP-modellen undersøger læreren, hvorfor forskellige problemer opstår, og hvordan de kan løses. Handler det om relationer, de fysiske rammer, undervisningen, skole-hjem-samarbejdet eller noget helt femte? Læreren forsøger at forstå motiverne bag eksempelvis et barns støjende adfærd eller en gruppe elevers skænderier.  Efter den indledende analyse beslutter teamet, hvilken indsats der skal sættes i gang. Når der er gået noget tid med den indsats, følges der op og undersøges, om den har virket eller om der måske skal gøres andet for at hjælpe.

Det er meget vigtigt at have øje for elever, der mistrives. Derfor arbejder medarbejderne med LP-modellen på teammøderne, der er blevet en fast del af skoleskemaet for lærere og pædagoger. Her tages der hånd om nye problemer, og igangværende tiltag evalueres.

LP-modellen bruges, når der opstår problematikker, som læreren ikke kender baggrunden for. Med modellen kan lærerteamet finde frem til, hvorfor det givne problem opstod og gøre noget ved det. LP-modellen står naturligvis ikke alene, og ved mange problematikker kan lærere og pædagoger trække på nogle af de andre kompetencer de har, blandt andet True North og læringsledelse.