Program for læringsledelse

 

På alle Frederikssund Kommunes skoler arbejdes der for, at eleverne får den bedst mulige trivsel, læring og udvikling. Det sker blandt andet ved at deltage i det ambitiøse projekt Program for læringsledelse sammen med 12 andre kommuner.

 

Projektet sætter gang i forskellige tiltag og indsatser, som er baseret på viden om elevernes faglige og sociale trivsel. Derfor har alle elever, forældre og medarbejdere deltaget i spørgeskemaundersøgelser, hvis resultater er brugt til at finde de målrettede indsatser, som kan forbedre den enkelte skoles resultater og gøre elevernes skolegang endnu bedre. Hver skole arbejder med specifikke indsatser, der giver mening på præcis den skole.

 

Projektet varer i fire år og i den tid deltager elever, forældre, lærere, pædagoger og ledere i tre spørgeskemaundersøgelser. Den første undersøgelse fandt sted i efteråret 2015, og resultaterne fra denne danner grundlag for de målrettede indsatser, som skal hæve både faglighed og trivsel. Indsatserne finder sted i skoleåret 2016/2017, og i efteråret 2017 vil endnu en spørgeskemaundersøgelse finde sted. Den skal klargøre, om indsatserne har virket, og hvor der eventuelt skal sættes ind i det kommende skoleår. I 2019 slutter Program for læringsledelse med en sidste spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, om de forskellige indsatser har virket.

 

Det er Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) på Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), der har søgt og fået den hidtil største bevilling fra A.P. Møller Fondens folkeskolemilliard - 21 millioner kroner - til Program for læringsledelse i p.t. 13 kommuner.