Elevfordeling

 

Vi har 7 klasser, A-G, og klassesammensætning foretages ud fra følgende kriterier

  • Elevens faglige udvikling.
  • Elevens alder.
  • Elevens sociale funktionsniveau.
  • Relationer mellem eleverne.
  • Klassemiljøer, hvor elevernes faglige, personlige og sociale udvikling kan tilgodeses.

Kriterierne vægtes skønsmæssigt, individuelt fra elev til elev med øje for den samlede klassedynamik.

Målet er at støtte hvert enkelt barn bedst muligt i at kunne mestre en hverdag, der er så tæt på den verden, eleven skal ud i efter endt skolegang.