Talepædagogisk bistand

Talepædagogerne varetager den talepædagogiske bistand til Kærets elever. Talepædagogisk bistand dækker bredt, dvs. arbejde med udtale, sætningsopbygning, sprogforståelse, sproganvendelse samt alternative kommunikationsformer som tegn til tale, udpegning, PECS og kommunikations-iPads/computere m.v.

 

Prioriteringen af elever til undervisning foretages i samarbejde med lærere, pædagoger, ledelse og talepædagoger. To gange årligt vurderes, hvilke elever der skal arbejdes med i det næste halve år. Der opstilles målsætninger for arbejdet med eleverne og målsætninger samstemmes med elevplan dvs. elevens øvrige mål i klasseundervisningen.

 

Det talepædagogiske arbejde følges i dialog med teamet omkring klassen på et månedligt teammøde og justeres løbende. Arbejdet evalueres halvårligt. Der arbejdes ud fra et bredt undervisningsbegreb, hvor vejledning af lærere og pædagogisk personale og forældre indgår.

Hvor det er muligt lægges det talepædagogiske arbejde med den enkelte elev i klassen eller på mindre hold i tæt samarbejde med lærere og pædagoger. Ved specifikke vanskeligheder som f. eks udtaletræning kan eneundervisning være den bedste undervisningsform.

 

Vi prioriterer at alle elever på Kæret vurderes sprogligt 1 gang på hvert trin; indskolingstrin, mellemtrin samt udskolingstrin.

 

Talehørerlærerne deltager på årsmøder, hvor evt. kommunikationsproblematikker holdes for øje.  Ligesom talehørerlærerne deltager til skole/hjemsamtaler for de elever, som de arbejder med og hvor der er opstillet kommunikative målsætninger.