Elevfordeling

Når vi fordeler vores elever i grupper er det med udgangspunkt i at skabe det bedst mulige læringsmiljø og skabe udvikling gennem nærmeste udviklingszone. Det sker ud fra en vurdering om,

 

 • hvor det enkelte barn har sit primære udviklingsbehov (funktionsopdeling)

 • at skabe så homogene grupper som muligt (lige børn lærer bedst)

 • at have specialiserede medarbejder omkring sig, der imødekommer elevens behov bedst muligt

 • elevernes kognitive niveau

 • mulighed for gode sociale relationer (aldersopdeling)
   

  Styrken i dette er, at det giver lærere og pædagoger mulighed for at oparbejde en ekspertise på de forskellige områder, som netop er med til at styrke eleverne.

   

Spor A

(3 grupper - A1, A2, A3)

Grupperne er for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autisme-spekteret. Her arbejdes i højere grad med tydelige rammer og struktur ud fra TEACCH-pædagogikken, hvor man fokuserer på: genkendelighed, struktur og forudsigelighed.

Spor 1

Nystartere på indskolingsniveau – eleverne lærer at gå i skole - her lægges særlig vægt på leg og læring

Spor 2

Denne gruppe er for elever som i højere grad har behov for understøttet Kommunikation samt en ”praktisk” orienteret tilgang til undervisningen (bl.a. skolebod)

Spor 3

Denne gruppe er for elever som har behov for low arousel, idet de er særligt sensitive overfor mange input/stimuli. Alle børn i gruppen har epilepsi.

Spor 4

Kognitivt - Denne elevgruppe er på vej mod ”at knække bogstavkoden” og arbejder med en praktisk faglig vinkel som indgang til undervisningen. Eks. købmandsmatematik og quiz til fællessamling.

Spor 5

Kognitivt - Alle elever kan læse og skrive. Der arbejdes med indgang via fagene. Eleverne er inddelt i mindre grupper efter niveau.