Om skolen

 

På Kæret går i øjeblikket 62 børn, som alle har generelle indlæringsvanskeligheder af vidtgående karakter samt for nogles vedkommende også fysiske handicaps. Alle børn bliver henvist via vores Børne- og Ungepsykologer på grund af et særligt behov for den specielle hjælp og det ekstra fokus, som Kærets team af specialuddannede lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og øvrige specialister kan give.

 

Skolen har en SFO, som har åben fra kl. 15.00 til 16.30, samt fra kl. 8.00-16.30 i skoleferier. Helheden i hverdagen bliver sikret i et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og pædagogmedhjælpere.

 

På Kølholm går i øjeblikket 47 børn, som alle er almindelig begavet med diagnoser inden for ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Alle børn bliver henvist via vores børne- og ungepsykologer på grund af et særligt behov for den specielle hjælp og det ekstra fokus, som Kølholms team af specialuddannede lærere, pædagoger, tale-høre-lærere, ergoterapeuter og øvrige specialister kan give.

 

Kærholms fornemste opgave er at hjælpe hvert enkelt barn til at blive så dygtig og velfungerende som overhovedet muligt.

Alle bliver udfordret præcis på det niveau de er, og skolens ansatte arbejder i tæt dialog med forældre, plejeforældre og andre professionelle omkring barnet. Målet er, at alle elever oplever en tryg, lærende og sammenhængende hverdag.


Målgruppe:

Elevmålgruppen til Kærholm er børn primært fra Frederikssund Kommune, men også fra Halsnæs, Gribskov, Egedal og Hillerød. Eleverne visiteres gennem det lokale Børne- og Ungepsykologer.