Indskrivning / visitation

 

Indskrivning/visitering sker ikke ved direkte henvendelse til skolen, men går først gennem kommunens Børne- og Ungepsykologer.

 

For at tilrettelægge en god skolestart og et godt skoletilbud, besøger en relevant medarbejder og pædagogisk leder den aktuelle institution for at observere og danne sig et indtryk af barnet. Herefter indkaldes til en samtale med forældrene, så vi får det mest retvisende og hele billede af barnet. Herefter indkaldes til et møde med forældrene og barnet (såfremt det er muligt), for at aftale det helt rigtige tilbud til barnet.

 

Forventningssamtale​

Inden skolestart afholdes forventningss​amtale med forældrene og eleven, hvor der tales om skoleforløbet - de langsigtede mål - Ved forventningssamtalen bestemmes også, hvad der skal være de foreløbige mål og fokusområder.

 

Fagligt

​​På Kærholm er der mange forskellige faggrupper med hver deres højt specialiserede faglige tilgang til eleven. Dette sikrer, at eleven bliver mødt på en alsidig måde, og at alle elevens behov bliver dækket, både indenfor undervisning og behandling. 

 

Vores elever er fordelt i spor/klasser som er tilpasset elevernes forskelligartede kompetencer, potentialer og behov og pædagogikker/metoder kan være forskellige fra barn til barn.