Pædagogik

 

Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik og læner os op ad Ross Greene og Bo Hejlskov.

Vores pædagogiske principper er:

  • Børn samarbejder, hvis de kan

  • Det er aldrig for sent at give op (ud fra et low arousel perspektiv og konfliktnedtrapning)

  • Relation før struktur (ud fra et anerkendende perspektiv)

  • Lærende organisation (vi lærer af vores succeser og fejl)